Общи условия

Адреса на сайта е https://sooryayog.com/

Какви лични данни събираме и с каква цел?

Ние събираме лични данни, които са посочени във формата за контакт:

  • Имена
  • Телефон
  • Имейл

Целта за тяхното събиране е, за да се осъществи обратна връзка с Вашите запитвания към сайта.

Ни не предоставяме Вашите лични данни на трети страни, без Вашето съгласие.

Срока за съхранение на личните Ви данни е не повече от една година.

Бисквитки

Сайта използва бисквитки с цел по – добро предоставяне качеството на услугата, която предлагаме.

Повече информация относно бисквитките и как да ги управлявате, може да намерите на: http://www.allaboutcookies.org/

Коментари

Всички коментари на сайта са директно от профилът Ви в социалната мрежа.